Nový videoklip s Kalim

Foto z natáčania nového klipu "Kým ťa mám"

H&T Dance Company © 2018