H&T Cup pod hviezdami 2018

Celoslovenská otvorená tanečná súťaž určená pre amatérov aj profesionálov

Dátum: 16. júna 2018
Miesto: Amfiteáter Knižková Dolina

ORGANIZAČNÝ TÍM

  • LUCIA MANIKOVÁ 0911 706 499 (choreografie a backstage)
  • PhDr. JANA MANIKOVÁ 0904 858 234 (prihlasovanie na súťaž/prihlášky)
  • KATARÍNA SLOVÁKOVÁ 0907 737 073 (koordinátorka súťaže)
Porota H&T Cup pod hviezdami 2018

Andrej Addy Teslík

Viac o porotcovi

Ema Steindl

Viac o porotcovi

Miroslav Lackovič

Viac o porotcovi

Denisa Paulišinová

Viac o porotcovi

Juraj Jurík

Viac o porotcovi

Zuzana Gabrišová

Viac o porotcovi

H&T Dance Group © 2018