KTO SME

Som Lucia Maniková a založila som tanečný klub H&T v roku 1998.
V súčastnosti pôsobím  ako „ school director“ a tiež ako trénerka MTV style, Ladies Style, Mini dance balance.

Náš tanečný klub H&T  ponúka širokú škálu tanečných štýlov.
Máme výborných domácích, i externých lektorov, pre ktorých je tanec životnou filozofiou.  Tanec je rozdelený do dvoch línii (súťaže a vystúpenia).

 Sme hrdí na našich tanečníkov a prácu, ktorú prezentujú celoročne na javiskách doma i v zahraničí...

 

 

 

ĽUDIA V KLUBE

Monika

Monika

HISTÓRIA KLUBU

Tanečný klub vznikol v roku 1998. Založila ho Lucia Maniková, rod. Cíchová.
Od útleho detstva tancovala, najskôr ľudové tance, neskôr moderné a spoločenské tance. Pôsobila ako tanečníčka FREDDY S  DANCE GROUP. Začala trénovať dievčatá a chlapcov, ktorí prešli jej konkurzom. Vznikla juniorská zostava s názvom HOOLIGANS, a detská skupina TWIGGY.

Vzájomnou spoluprácou na  „SCHOOL PRODUCTION“ choreografiách, sa názov skupiny dostal do finálnej verzie: H&T (HOOLIGANS & TWIGGY)
Dnes má tanečný klub H&T vyše 100 aktívnych členov. Okrem detí  a juniorov tancujú aj rodičia – mamičky pod názvom DANCING MOMS.
Za sebou máme množstvo súťaží a vystúpení doma i v zahraničí, veľa pohárových umiestnení, na ktoré sme veľmi hrdí ...
Spolupracujeme aj s kvalitnými externými  trénermi  baletu, gymnastiky, vogue, wacking, urban style, jazzu.

H&T Dance Company © 2018